Logo Image
Veterinarian survey - Denmark
Kaere dyrlaege,
 
Du inviteres hermed til at deltage i en spoergeskema-undersoegelse for praktiserende dyrlaeger. Undersoegelsen gennemfoeres i flere europaeiske lande som en del af ROADMAP-projektet (Rethinking of antimicrobial decision systems in animal production management), som analyserer tendenser og forandringer i haandtering af dyresundheden med saerligt fokus paa antibiotika-anvendelse. Detaljer om projektet kan findes her:
Vi haaber, at du vil dele dine oplevelser og erfaringer som dyrlaege med os – det tager mindre end 10 minutter. Ved at deltage vil du bidrage til internationale refleksion og kommunikation omkring din profession. Resultaterne bliver formidlet til alle deltagende lande ved afslutningen af projektet. 
 
Spoergeskemaet er anonymt og deltagelse er frivillig. Du vil ikke kunne identificeres i data. Bemaerk: Hvis du arbejder med baade landmaend og kaeledyrs-ejere beder vi dig besvare skemaet alene ud fra dit arbejde i landbruget. 
 
Tak for din deltagelse! Vi saetter stor pris paa din hjaelp. Har du brug for mere information, kontakt da Amandine Gautier: amandine.gautier@vetagro-sup.fr eller Nicolas Fortané: nicolas.fortane@inrae.fr