Logo Image
Farmer survey - Sweden
Välkommen!

Vi bjuder in dig till att delta i denna enkät från forskningsprojektet ROADMAP (Rethinking antimicrobial decision systems in animal production management). ROADMAP är ett europeiskt projekt som analyserar förändringar i djurhållning med särskilt fokus på antibiotikaanvändning. Mer information finns på https://www.roadmap-h2020.eu

Dela dina erfarenheter av att vara lantbrukare i Sverige med oss genom att spendera ca tio minuter på att fylla i enkäten! Genom att delta bidrar du till ökad kunskap om dina erfarenheter från ett internationellt perspektiv. Studien genomförs i flera europeiska länder och därför kan vissa frågor upplevas lite främmande, men vi ber dig svara så gott det går.

Att delta i denna anonyma enkät är frivilligt. All information hanteras enligt EU:s regelverk och sparas säkert, och inga data kommer delas utanför projektet. Du kommer inte kunna identifieras. Resultatet kommer att kommuniceras till lantbrukarkåren när projektet är slut.

För mer information, kontakta:

Hedvig.grondal@slu.se

Susanna.sternberg.lewerin@slu.se