Logo Image
Farmer survey Dutch

Welkom,

 

We vragen u deel te nemen aan deze vragenlijst om meer te weten te komen over het diergezondheidsmanagement van veehouders en het gebruik van antibiotica. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en draagt bij aan onderzoek op internationaal niveau.

 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie als onderdeel van het ROADMAP-project dat veranderingen in diergezondheidsmanagement op veehouderijen analyseert, met de nadruk op de vermindering van het gebruik van antibiotica. Meer details zijn te vinden op de website van het project: https://www.roadmap-h2020.eu.

 

Deze vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die ouder is dan 18 jaar, in Nederland woont en werkt op een veehouderij. Het invullen van deze vragenlijst is vrijwillig. Alle informatie die u verstrekt zal veilig worden opgeslagen en niet worden gedeeld met iemand buiten het onderzoeksteam. De gegevens die in het kader van deze vragenlijst worden verzameld, zullen niet tot u herleidbaar zijn.

Omdat dit een Europese vragenlijst betreft, is het mogelijk dat niet alle vragen even relevant zijn voor de Nederlandse situatie.

Alvast bedankt voor uw tijd!